دانلود سریال Vikings: Valhalla 2022

داستان سریال

صد سال پس از وقایع سریال اصلی وایکینگ‌ها ، زمانی که تنش ها بین وایکینگ ها و خانواده سلطنتی انگلیسی به نقطه شکست خونین می رسد و خود وایکینگ ها بر سر اعتقادات متضاد مسیحی و بت پرستی خود باهم درگیر می شوند. وایکینگ‌ها سفری حماسی را آغاز می‌کنند که آنها را در اقیانوس‌ها و میدان‌های نبرد، تا انگلستان و فراتر از آن، در حالی که برای بقا و شکوه مبارزه می‌کنند، پیش می‌برد

دانلود سریال

قسمت اول

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.29 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  955 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  487 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  342 MB

قسمت دوم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.1 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  835 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  424 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  298 MB

قسمت سوم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.1 MB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  824 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  419 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  294 MB

قسمت چهارم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.1 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  810 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  411 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  289 MB

قسمت پنجم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.45 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  546 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  383 MB

قسمت ششم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.27 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  941 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  478 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  336 MB

قسمت هفتم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.27 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  943 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  482 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  340 MB

قسمت هشتم

 • کیفیت:
  2160
 • حجم:
  1.18 GB
 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  876 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  447 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  315 MB

دیدگاه‌ ها