دانلود سریال Ultra Violet &Amp; Black Scorpion 2022–

داستان سریال

وایولت رودریگز، یک نوجوان عادی مکزیکی آمریکایی است که بوسیله یک ماسک جادویی به یک ابر قهرمان به نام اولترا وایولت تبدیل می شود. او باید به کمک ابر قهرمان دیگری به نام عقرب سیاه بشتابد و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  180 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  190 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  160 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  180 MB

دیدگاه‌ ها