دانلود سریال Tom Swift 2022

داستان سریال

تام یک مخترع میلیاردر است که پس از اینکه پدرش به طور غیرمنتظره ای ناپدید می شود، وارد دنیایی از توطئه های عجیب و اتفاقات پیچیده می شود و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  210 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  800 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  401 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.7 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.75 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.38 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.27 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  650 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  780 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  280 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  620 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  320 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.0 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.0 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

دیدگاه‌ ها