دانلود سریال The Patient 2022

داستان سریال

روان درمانگری به نام آلن اشتراوس که به تازگی همسرش را از دست داده است. توسط یک قاتل زنجیره‌ای به نام سم فورتنر گروگان گرفته می‌شود. او از آلن می‌خواهد تا جلوی تمایلات وی به قتل را گرفته و…

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  370 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  190 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  130 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  420 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  220 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  450 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  220 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  300 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  520 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  270 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  190 MB

دیدگاه‌ ها