دانلود سریال The Man Who Fell To Earth 2022

داستان سریال

خواهید دید یک بیگانه فضایی با یک ماموریت حساس به زمین آمده است. او باید یاد بگیرد که انسان شدن به چه معناست و زنی به نام جاستین فالز که می‌تواند به نجات گونه‌ او کمک کند را نیز بیابد. آن‌ها به زودی با یکدیگر همراه شده و متوجه می‌شوند که برای نجات دنیای این موجود بیگانه، ابتدا باید دنیای انسان‌ها را نجات دهند.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.52 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.36 GB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.9 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.35 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.52 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.37 GB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.52 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.36 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.86 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.44 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.3 GB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  970 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  350 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  400 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  400 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  990 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  400 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.0 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  540 MB

دیدگاه‌ ها