دانلود سریال The Girl From Plainville 2022

داستان سریال

داستان زندگی پسری نوجوان به نام کانرد روی که از افسردگی و بیماری های روانی رنج می برد و به تشویق دوست صمیمی اش اقدام به خودکشی می کند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  770 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  770 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  765 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  675 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  344 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  240 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  775 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  280 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  810 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  290 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  720 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  260 MB

دیدگاه‌ ها