دانلود سریال The Empire 2021

داستان سریال

سریال تاریخی که روایتگر داستان سلسله ی گورکانیان، از نسل ظهیر الدین محمد تا عالمگیر شاه اول است.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  425 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  390 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  525 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  340 MB

دیدگاه‌ ها