دانلود سریال The Cuphead Show! 2022

داستان سریال

این سریال، ماجراهای یک موجود عجول و دوست داشتنی به نام کله فنجونی و برادر کنجکاوش را به تصویر می کشد. در حالی که این دو برادر به کاوش در دنیای پیرامون می پردازند، همیشه یکدیگر را مورد حمایت قرار می دهند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  112 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  130 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  130 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  120 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB

دیدگاه‌ ها