دانلود سریال The Baby 2022

داستان سریال

ناتاشا از اینکه نزدیک ترین دوستانش همگی بچه دار می شوند، عصبانی است. اما زمانی که او به طور غیرمنتظره ای با بچه خود سرگرم می شود، زندگی اش به طرز چشمگیری تغییر کرده و به یک نمایش ترسناک سورئال تبدیل می شود.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.55 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.28 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.26 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.18 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.47 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.24 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.54 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.27 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.55 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.28 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.47 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.24 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 07

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.4 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.15 GB

قسمت 08

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

دیدگاه‌ ها