دانلود سریال Sweet Tooth 2021

داستان سریال

داستان سریال در مورد پسری نیمه انسان و نیمه آهو است که در دنیایی آخرالزمانی با دورگه‌ها زندگی می‌کند.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  480 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  480 MB

دیدگاه‌ ها