دانلود سریال Star Trek: Picard 2020–2023

داستان سریال

کاپیتان جین لوک پیکارد در دوران بازنشستگی اش زندگی می کند، اما به نظر می آید یک جوان که قدرت های خاصی دارد برای کهکشان ایجاد خطر می کند، حال پیکارد باید وارد عرصه شود و…

دانلود سریال

فصل دوم - قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  510 MB

فصل دوم - قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  510 MB

فصل دوم - قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  450 MB

فصل دوم - قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB

فصل دوم - قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB

فصل دوم - قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  310 MB

فصل دوم - قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB

فصل دوم - قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  430 MB

فصل دوم - قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB

فصل دوم - قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  425 MB

دیدگاه‌ ها