دانلود سریال Slow Horses 2022

داستان سریال

درباره تیمی از ماموران اطلاعاتی بریتانیاییست که به دلیل اشتباهاتی که مرتکب شده اند، به بخش دفن اسناد ام آی پنج به ریاست جکسون لم، فردی بدنام و تندخو، منتقل می شوند.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.0 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.35 GB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.9 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.46 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.32 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.76 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.39 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.27 GB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.8 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.4 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.29 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.78 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.4 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.28 GB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.0 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.35 GB

دیدگاه‌ ها