Shrinking 1

داستان سریال

تراپیست غمگینی به نام «جیمی» تصمیم می گیرد که از تمام آموزش هایی که دیده است چشم پوشی کند و به بیمارانـش بگوید که واقعاً چه فکری درمورد آن ها می کند. این تصمیم او در نهایت باعث می شود که زندگی بیمارانـش و همچنین خودش به کلی تغییر کند

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  680 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  590 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  300 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  550 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  280 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  610 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  310 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  520 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  260 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  180 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  450 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  490 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  575 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  290 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

دیدگاه‌ ها