دانلود سریال Red Sleeve 2021

داستان سریال

روایت داستان عاشقانه پادشاه چوسان که بر این باور است که وظیفه او در قبال کشورش بسیار مهم است و از اولویت بالایی برخوردار است و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  710 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  490 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  790 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  480 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  490 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  50 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  660 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  470 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  420 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  640 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  440 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  630 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  650 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  460 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  660 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 13

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  650 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 14

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  820 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  580 MB

قسمت 15

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  650 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 16

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  690 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  490 MB

قسمت 17

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  930 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  650 MB

دیدگاه‌ ها