دانلود سریال Our Flag Means Death 2022

داستان سریال

برداشتی آزاد از ماجراهای واقعی استید بونت، یک روستایی اشراف‌زاده مرفه از خانواده‌ای ثروتمند، که با شروع بحران میان‌سالی تصمیم به ترک زندگی اعیانی و تبدیل شدن به ناخدای یک کشتی دزدان دریایی با نام انتقام در اوایل قرن ۱۸ میلادی می‌گیرد.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.6 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.21 GB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.48 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.24 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.48 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.25 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.62 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.32 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.22 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.47 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.24 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.18 GB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.26 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.18 GB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.25 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.6 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.49 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.25 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.17 GB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.66 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.34 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.23 GB

دیدگاه‌ ها