دانلود سریال Nobody Knows 2020

داستان سریال

چا یونگ جین کاراگاهیست که ۱۹ سال پیش ، دوست خود را در یک جریان قتل سریالی از دست داد ، اما از آن موقع یونگ جین دچار حس گناه شده ، پس بعد از ۱۹ سال ، دوباره پرونده قتل سریالی را باز کرده و به دنبال قاتل این ماجرا میگردد و…

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  640 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  640 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  560 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  590 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  630 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  640 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  620 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  630 MB

دیدگاه‌ ها