دانلود سریال National Treasure: Edge Of History 2022

داستان سریال

در حالی که در جستجوی بزرگترین گنج تاریخ است، جس والنزوئلا گذشته مخفی خانواده اش را از خاک بیرون می کشد.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  725 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  260 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  710 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  360 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  860 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  440 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  310 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  370 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  260 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  570 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  290 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  750 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

دیدگاه‌ ها