دانلود سریال Love All Play 2022

داستان سریال

پارک تائه یانگ بازیکن بدمینتون خوش آتیه ای است که مجبور می شود به خاطر حادثه ای ورزش را رها کند. سه سال بعد او تصمیم می گیرد که دوباره به دنیای ورزش باز گردد. او نمی داند چه چیزی در انتظار او است و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  630 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  640 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  540 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  590 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  590 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  580 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  585 MB

قسمت 13

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  560 MB

قسمت 14

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  560 MB

قسمت 15

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  530 MB

قسمت 16

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

دیدگاه‌ ها