دانلود سریال King Of Stonks 2022

داستان سریال

یک سرمایه گذار بلندپرواز دست به هر کاری می زند تا کسب و کار نوپای خود را رونق بخشد و از لحاظ اقتصادی رشد کند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  360 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  340 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  240 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  360 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  140 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  100 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  280 MB

دیدگاه‌ ها