دانلود سریال Karagar 2022

داستان سریال

یک زندانی به طور ناگهانی در سلول شماره ۱۴۵ زندان مرکزی آکاشناگار پیدا می شود. درب این سلول به مدت پنجاه سال بسته بوده است. ترس و وحشت به جان زندانیان افتاده است و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  440 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  220 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  140 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  480 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  540 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  270 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  190 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  530 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  270 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  190 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  600 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  300 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

دیدگاه‌ ها