دانلود سریال I Am Groot 2022

داستان سریال

داستان های کوتاهی از دوران کودکی گروت به همراه چندین شخصیت جدید و غیرمعمول دیگر را به تصویر میکشد.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  75 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  43 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  33 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  75 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  40 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  30 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  80 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  45 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  35 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  77 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  45 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  34 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  75 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  40 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  33 MB

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  70 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  33 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  22 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  70 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  32 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  22 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  70 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  34 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  22 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  64 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  32 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  22 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  62 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  32 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  22 MB

دیدگاه‌ ها