Photo 2022 09 09 00 30 23

داستان سریال

لی را ای و پدر و مادرش زندگی بسیار خوبی را پشت سر می گذارند تا اینکه پدر او کشته می شود و زندگی آنها از هم می پاشد. اکنون لی به دنبال گرفتن انتقام از افرادی است که باعث مرگ پدرش شده اند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  460 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  420 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  590 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  560 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  560 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  570 MB

قسمت 13

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  590 MB

قسمت 14

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  580 MB

قسمت 15

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

قسمت 16

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB

دیدگاه‌ ها