دانلود سریال Dota: Dragon'S Blood 2021–

داستان سریال

شوالیه اژدها پس از مواجه شدن با یک اژدها و یک شاهدخت در ماموریتش، با اتفاقات و رخدادهای عجیب و غریبی مواجه می شود که...

دانلود سریال

فصل سوم - قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

فصل سوم - قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل سوم - قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  450 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل سوم - قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  440 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل سوم - قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل سوم - قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  450 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل سوم - قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

فصل سوم - قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

فصل دوم - قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  230 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

فصل دوم - قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  480 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  160 MB

دیدگاه‌ ها