دانلود سریال Devil In Ohio 2022

داستان سریال

مائو دختر جوانی است که از یک فرقه خطرناک فرار می کند. روانپزشکی به نام سوزان ماتیس به او پناه می دهد اما زندگی اش در آستانه نابودی قرار می گیرد و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  670 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  340 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  240 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  800 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  410 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  290 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  750 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  755 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  770 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  280 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  600 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  310 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

دیدگاه‌ ها