دانلود سریال Cobra Kai 2018

داستان سریال

این مجموعه دنباله‌دار بچه کاراته 30 سال پس از رویدادهای مسابقات کاراته دره 1984 آغاز می‌شود و جانی لارنس را در شکار رستگاری با بازگشایی دوجوی بدنام کاراته کبرا کای می‌بیند. این موضوع رقابت قدیمی او با سو را دوباره شعله ور می کند

دانلود سریال

فصل پنجم - قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

فصل پنجم - قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

فصل پنجم - قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  310 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

فصل پنجم - قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  170 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  120 MB

فصل پنجم - قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  340 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  240 MB

فصل پنجم - قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  340 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  240 MB

فصل پنجم - قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

فصل پنجم - قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

فصل پنجم - قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  480 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

فصل پنجم - قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  800 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  290 MB

دیدگاه‌ ها