دانلود سریال Chainsaw Man 2022

داستان سریال

پس از یک خیانت، مردی جوان که در حال مرگ رها شده به‌عنوان یک موجود شیطانی-انسانی برمی‌گردد و با حیوان دست‌آموز شیطانی خود ترکیب می‌شود و سپس به یک سازمان منتقل می‌شود تا شیاطین را شکار کند.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  460 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  440 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  223 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  390 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  140 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  170 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  110 GB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  470 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  170 MB

دیدگاه‌ ها