دانلود سریال Boundless 2022

داستان سریال

فردیناند ماجلان به همراه خوآن سباستین الکانتو دو کاوشگر اسپانیایی هستند که سفری پر ماجرا را با کشتی خود به دور دنیا آغاز می کنند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  690 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  640 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  330 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  631 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  320 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  360 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  630 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  320 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  230 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  720 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  360 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  260 MB

دیدگاه‌ ها