دانلود سریال Big Mouth 2022

داستان سریال

پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  580 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  410 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.35 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  500 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.3 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  680 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  480 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.2 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  650 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  450 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.3 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  680 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  480 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  610 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  670 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  680 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 13

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 14

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  600 MB

قسمت 15

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1.3 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  660 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  460 MB

قسمت 16

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  660 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  470 MB

دیدگاه‌ ها