دانلود سریال Barry 2018

داستان سریال

آدمکشی از غرب آمریکا به لس آنجلس می رود و تصادفا وارد گروه تئاتر شهر می شود.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  280 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  240 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  260 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  280 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  280 MB

دیدگاه‌ ها