دانلود سریال Andor 2022

داستان سریال

پیش درآمدی از اسپین آف جنگ ستارگان یعنی فیلم «روگ وان»؛ در دورانی مملو از خطر، نیرنگ و توطئه کاسیان اندور مسیری را آغاز می کند که او را تبدیل به قهرمان ائتلاف شورشی می‌ کند.

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  680 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  570 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  300 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  200 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  700 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  350 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  250 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  820 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  420 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  300 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  850 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  490 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  380 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  1 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  580 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  440 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  900 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  430 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  330 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  820 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  420 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  300 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  850 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  480 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  370 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  740 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  380 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  270 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  990 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  550 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  360 MB

دیدگاه‌ ها