The Oxford Murders

داستان فیلم

دانشگاه آکسفورد. دانشجوی امریکایی، «مارتین» (وود) نتوانسته کاری کند تا ریاضیدان نامدار انگلیسی، «آرتور سلدم» (هرت) بپذیرد که استاد راهنمایش باشد. با این همه این دو، خیلی زود، درگیر حل معمای سری قتل هایی می شوند که ظاهرا بر مبنای نشانه ها و تئوری های ریاضی انجام می شوند...

دانلود فیلم

 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  610 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  310 MB

دیدگاه‌ ها