زبان اردو

6.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2018
 • Pakistan
8.1
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • Japan
7.8
 • تاریخی، جنگی
 • 1975
 • UK، USA
7.9
 • درام
 • 2006
 • India
4.7
 • جنگی، درام
 • 2011
 • India، UK
4.5
 • اکشن، درام
 • 2010
 • India
6.9
 • درام، دلهره آور
 • 2010
 • India
7.3
 • اکشن، درام
 • 2008
 • India
6.3
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1983
 • India
3.4
 • اکشن، جنایی
 • 2007
 • India
5.5
 • درام، عاشقانه
 • 2006
 • India
8.0
 • اکشن، درام
 • 2015
 • India
7.6
 • اکشن، تاریخی
 • 2008
 • India
7.3
 • اکشن، جنایی
 • 2018
 • Pakistan
6.5
 • اکشن، دلهره آور
 • 2006
 • India
7.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2018
 • Pakistan
7.9
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2008
 • Canada، USA
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.