زبان نروژی

6.6
 • Biography، Drama
 • 2021
 • Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Czech Republic, Poland
6.6
 • درام، دلهره آور
 • 2019
 • China، USA
5.8
 • اکشن، فانتزی
 • 2020
 • Norway، UK
6.1
 • اکشن، درام
 • 2020
 • Belgium، Norway
4.8
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2022
 • Norway
6.3
 • خانوادگی، فانتزی
 • 2019
 • Norway
6.7
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2021
 • United States
5.3
 • انیمیشن
 • 2020
 • Norway
6.3
 • اکشن، درام
 • 2021
 • Norway
5.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2003
 • Norway
5.1
 • اکشن، انیمیشن
 • 2003
 • United States
6.4
 • بیوگرافی، کمدی
 • 2000
 • Norway
6.0
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 1998
 • Norway
7.1
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 1994
 • France، USA
5.0
 • اکشن، خانوادگی
 • 1989
 • Norway
6.3
 • خانوادگی، علمی-تخیلی
 • 1974
 • USA
6.7
 • درام، دلهره آور
 • 1966
 • USA
6.5
 • اکشن، تاریخی
 • 1965
 • UK
6.0
 • درام، دلهره آور
 • 2012
 • Norway
6.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2016
 • Denmark، Hungary
6.0
 • عاشقانه، کمدی
 • 2018
 • Mexico، USA
7.7
 • درام
 • 2018
 • Mexico
6.2
 • اکشن، درام
 • 2018
 • Norway
5.1
 • درام، دلهره آور
 • 2020
 • Norway
7.2
 • درام، دلهره آور
 • 2018
 • Norway
7.5
 • درام، فانتزی
 • 2020
 • Denmark، Norway

7.0
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • USA
6.7
 • درام
 • 2002
 • Norway
6.6
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2018
 • Norway
8.1
 • علمی-تخیلی، معمایی
 • 1982
 • USA
6.9
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2011
 • USA
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.