ژانر ماجراجویی

4.3
 • خانوادگی، کمدی
 • 2022
 • United States
5.3
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2021
 • France، Germany
5.6
 • انیمیشن، کمدی
 • 2020
 • Germany, Belgium
2.8
 • علمی-تخیلی، ماجراجویی
 • 2021
 • USA
8.1
 • اکشن، انیمیشن
 • 2021
 • USA
5.2
 • اکشن، انیمیشن
 • 2019
 • India
6.6
 • درام، ماجراجویی
 • 2021
 • United States, Canada
6.9
 • اکشن، درام
 • 2020
 • USA
5.9
 • ماجراجویی
 • 2021
 • Russia
7.8
 • اکشن، درام
 • 2021
 • United States
441
 • اکشن، انیمیشن
 • 2022
 • United States
6.3
 • خانوادگی، فانتزی
 • 2019
 • Norway
7.3
 • انیمیشن، کمدی
 • 2007
 • USA
6.4
 • اکشن، تریلر
 • 2021
 • Spain, France
8.0
 • اکشن، کمدی
 • 2019
 • United States
5.5
 • انیمیشن، کمدی
 • 2017
 • Canada
6.1
 • انیمیشن، ماجراجویی
 • 2019
 • Hong Kong
7.3
 • اکشن، فانتزی
 • 2022
 • United States
6.3
 • اکشن، فانتزی
 • 2021
 • India
5.7
 • اکشن، فانتزی
 • 2021
 • United States, Canada, Hong Kong, Luxembourg
8.6
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2022
 • United States
6.6
 • اکشن، کمدی
 • 2022
 • United States
6.5
 • اکشن، انیمیشن
 • 2020
 • Russia
5.0
 • انیمیشن، فانتزی
 • 2014
 • Canada, South Korea
4.8
 • اکشن، جنایی
 • 2022
 • Spain
6.1
 • اکشن، فانتزی
 • 2021
 • United States
5.2
 • اکشن، جنایی
 • 2022
 • Spain
6.8
 • اکشن، انیمیشن
 • 2019
 • United States
7.6
 • انیمیشن، کمدی
 • 2021
 • United States, Hong Kong
8.2
 • اکشن، انیمیشن
 • 2020
 • Japan
7.4
 • اکشن، انیمیشن
 • 2018
 • Thailand
3.9
 • اکشن، کمدی
 • 2019
 • China, Hungary
5.7
 • اکشن، کمدی
 • 2021
 • China
6.1
 • اکشن، جنایی
 • 2021
 • India
6.4
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • Belgium, France, Germany
5.4
 • خانوادگی، درام
 • 2020
 • United States
6.1
 • اکشن، درام
 • 2016
 • China, United States
6.9
 • انیمیشن، کمدی
 • 2022
 • Belgium, France
6.3
 • اکشن، انیمیشن
 • 2021
 • United States
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.