ژانر ماجراجویی

7.3
 • اکشن، جنایی
 • 2020
 • USA
6.5
 • اکشن، دلهره آور
 • 2010
 • Bulgaria، Germany
4.4
 • انیمیشن، کمدی
 • 2021
 • United States
6.1
 • اکشن، دلهره آور
 • 2014
 • Bulgaria، France
6.9
 • اکشن، انیمیشن
 • 2004
 • Japan
6.6
 • اکشن، دلهره آور
 • 2012
 • Bulgaria، China
8.7
 • درام، فانتزی
 • 2002
 • New Zealand، USA
8.8
 • اکشن، درام
 • 2001
 • New Zealand، USA
7.1
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1997
 • UK، USA
5.2
 • اکشن، انیمیشن
 • 2017
 • USA
5.1
 • اکشن، خانوادگی
 • 2006
 • Hungary، UK
7.8
 • اکشن، انیمیشن
 • 2014
 • USA
7.5
 • اکشن، خانوادگی
 • 2007
 • UK، USA
8.2
 • اکشن، ماجراجویی
 • 2005
 • UK، USA
6.3
 • اکشن، تاریخی
 • 2004
 • Ireland، United Kingdom
6.9
 • خانوادگی، فانتزی
 • 2005
 • UK، USA
 • اکشن، خانوادگی
 • 2020
 • Canada، Hong Kong
6.1
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • USA
7.4
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • USA
6.7
 • خانوادگی، درام
 • 2020
 • USA
5.7
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2016
 • USA
6.7
 • جنایی، درام
 • 2020
 • UK
6.3
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2017
 • USA
6.1
 • علمی-تخیلی، کمدی
 • 2020
 • Canada، Italy
5.7
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • USA
5.5
 • اکشن، انیمیشن
 • 2020
 • USA
6.6
 • درام، دلهره آور
 • 2019
 • China، USA
8.4
 • اکشن، علمی-تخیلی
 • 2018
 • USA
6.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2020
 • USA
7.8
 • خانوادگی، فانتزی
 • 2017
 • Canada، China
5.4
 • خانوادگی، فانتزی
 • 2020
 • Mexico، USA
6.3
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2014
 • China
6.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2016
 • USA
6.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 2016
 • France، Japan
7.1
 • کمدی، ماجراجویی
 • 2020
 • Canada، USA
5.8
 • اکشن، فانتزی
 • 2020
 • Norway، UK
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.