کشور Yugoslavia

3.5
 • اکشن، دلهره آور
 • 1990
 • Australia، UK
7.0
 • تاریخی، جنگی
 • 1975
 • Czechoslovakia، USA
5.5
 • بیوگرافی، ماجراجویی
 • 1965
 • Afghanistan، Egypt
5.9
 • ماجراجویی، وسترن
 • 1965
 • West Germany، Yugoslavia
6.3
 • تاریخی، جنگی
 • 1960
 • France، Italy
6.9
 • درام، عاشقانه
 • 1957
 • France، Italy
5.9
 • تاریخی، جنگی
 • 1965
 • UK، USA
6.4
 • تاریخی، جنگی
 • 1962
 • USA، Yugoslavia
7.1
 • اکشن، کمدی
 • 1986
 • Hong Kong، Yugoslavia
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.