کشور West Germany

 • ماجراجویی
 • 1989
 • West Germany
6.3
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 1988
 • West Germany
8.0
 • جنگی، درام
 • 1987
 • France، Italy
8.0
 • درام، عاشقانه
 • 1987
 • France، West Germany
8.4
 • انیمیشن، جنایی
 • 1986
 • Canada، Hungary
5.1
 • دلهره آور
 • 1986
 • West Germany
7.9
 • انیمیشن، جنگی
 • 1985
 • Canada، Hungary
7.5
 • انیمیشن، خانوادگی
 • 1982
 • France، Japan
8.0
 • درام، کمدی
 • 1979
 • USA، West Germany
8.2
 • درام، موسیقی
 • 1978
 • Sweden، UK
7.5
 • جنگی، درام
 • 1977
 • UK، West Germany
4.7
 • معمایی، وحشتناک
 • 1975
 • Italy، Spain
5.5
 • کمدی، وسترن
 • 1975
 • Italy، Spain
5.6
 • جنگی، کمدی
 • 1974
 • France، Italy
6.3
 • اکشن، دلهره آور
 • 1974
 • UK، USA
6.3
 • درام، دلهره آور
 • 1973
 • France، Italy
7.8
 • جنایی، درام
 • 1972
 • France، Italy
8.0
 • درام
 • 1970
 • France، Italy
6.9
 • جنایی، دلهره آور
 • 1970
 • France، Italy
7.4
 • اکشن، کمدی
 • 1970
 • Italy، Spain
7.6
 • جنگی، درام
 • 1969
 • Italy، West Germany
5.6
 • وسترن
 • 1968
 • UK، USA
5.6
 • اکشن، جنایی
 • 1968
 • Italy، West Germany
6.3
 • اکشن، جنگی
 • 1966
 • France، UK
5.9
 • ماجراجویی، وسترن
 • 1965
 • West Germany، Yugoslavia
8.0
 • اکشن، درام
 • 1964
 • Italy، Spain
6.9
 • درام، عاشقانه
 • 1957
 • France، Italy
5.9
 • تاریخی، جنگی
 • 1965
 • UK، USA
6.3
 • اکشن، جنایی
 • 1974
 • France، Italy
7.7
 • جنگی، درام
 • 1975
 • France، West Germany
7.5
 • کمدی، وسترن
 • 1973
 • France، Italy
6.8
 • اکشن، کمدی
 • 1978
 • Italy، West Germany
6.3
 • اکشن، جنایی
 • 1978
 • Italy، West Germany
5.7
 • اکشن، درام
 • 1969
 • Italy، West Germany
8.1
 • درام
 • 1982
 • France، Sweden
8.3
 • وسترن
 • 1965
 • Italy، Spain
8.8
 • وسترن
 • 1966
 • Italy، Spain
8.1
 • درام
 • 1984
 • France، UK
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.