کشور Switzerland

5.3
 • اکشن، جنایی
 • 2003
 • Switzerland، United States
6.6
 • اکشن، دلهره آور
 • 2003
 • Switzerland، United States
5.2
 • اکشن، جنایی
 • 2002
 • France، Switzerland
6.4
 • درام
 • 2001
 • France، Switzerland
6.7
 • جنایی، درام
 • 2000
 • France، Switzerland
7.5
 • درام
 • 1999
 • France، Nepal
7.9
 • مستند
 • 1996
 • France، Italy
8.1
 • درام، عاشقانه
 • 1995
 • Austria، Switzerland
8.1
 • درام، عاشقانه
 • 1994
 • France، Poland
7.6
 • درام، عاشقانه
 • 1994
 • France، Poland
7.9
 • درام، عاشقانه
 • 1993
 • France، Poland
7.5
 • درام، عاشقانه
 • 1991
 • France، Greece
5.6
 • درام، علمی-تخیلی
 • 1987
 • Bahamas، France
6.8
 • جنایی، معمایی
 • 1985
 • Italy، Switzerland
7.5
 • جنایی، درام
 • 1983
 • France، Switzerland
7.7
 • اکشن، جنایی
 • 2004
 • Mexico، Switzerland
7.0
 • درام
 • 2000
 • France، Germany
6.1
 • درام
 • 2005
 • Austria، Germany
6.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2011
 • Germany، Switzerland
7.5
 • خانوادگی، درام
 • 2015
 • Germany، Switzerland
5.7
 • اکشن، جنایی
 • 2012
 • India، Switzerland
6.8
 • اکشن، جنگی
 • 1978
 • Switzerland، UK
6.9
 • بیوگرافی، درام
 • 2018
 • France، Ireland
7.5
 • درام، فانتزی
 • 2018
 • France، Germany
7.5
 • جنایی، درام
 • 2018
 • Colombia، Denmark
6.5
 • خانوادگی، درام
 • 2018
 • France، Germany
6.2
 • خانوادگی، درام
 • 2018
 • Germany، Switzerland
6.0
 • درام، دلهره آور
 • 2020
 • Luxembourg، Switzerland
3.8
 • اکشن
 • 2018
 • Hong Kong، Mexico
7.3
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2019
 • China، Switzerland
7.3
 • اکشن، درام
 • 1978
 • Canada، Switzerland
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.