کشور Czechoslovakia

8.3
  • بیوگرافی، تاریخی
  • 1984
  • Czechoslovakia، France
7.6
  • جنایی، علمی-تخیلی
  • 1978
  • Czechoslovakia
7.0
  • تاریخی، جنگی
  • 1975
  • Czechoslovakia، USA
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.